Ηλεκτρολογικά Πληροφορίες : 6938390111

Η Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία Στεργίου Δημήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε.  μπορεί να  αναλάβει την κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου σας.